#01 Devpod - Graph Database & Comparison with Relational Database

Hazırlayan: Hikmet S. PekerDil: Türkçe

Bu podcast'te Graph nedir, Graph veritabanı nedir sorusuna cevap vermeye çalıştık. Ayrıca bir işyerinde çalışan kişiler arası ağ senaryosunu içeren Grafik Veritabanı ile İlişkisel Veritabanı karşılaştırması sonucunda elde ettiğimiz verileri paylaştık. 

In this podcast, we tried to answer the questions of what Graph and what Graph database are. Also, we shared the data we obtained as a result of comparing Graph Database and Relational Database, which includes the scenario of network between people working at a workplace.

#01 Devpod - Graph Database & Comparison with Relational Database

Hazırlayan: Hikmet S. PekerDil: Türkçe

Bu podcast'te Graph nedir, Graph veritabanı nedir sorusuna cevap vermeye çalıştık. Ayrıca bir işyerinde çalışan kişiler arası ağ senaryosunu içeren Grafik Veritabanı ile İlişkisel Veritabanı karşılaştırması sonucunda elde ettiğimiz verileri paylaştık.

In this podcast, we tried to answer the questions of what Graph and what Graph database are. Also, we shared the data we obtained as a result of comparing Graph Database and Relational Database, which includes the scenario of network between people working at a workplace. Graph DB has spectacular performance on highly connected data.


#02 Devpod - Software Product vs Project Development

Hazırlayan: Murat ÖzkanDil: Türkçe

Bu podcast'te Commencis'te Engineering Manager Murat Özkan yazılım ürünü ile yazılım projesi geliştirme süreçleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri Harun Şahnacı ile ele alıyorlar. Yazılım ürünleri ve yazılım projeleri geliştirme faaliyetleri satış, müşteri gereksinimleri, yazılım yaşam döngüsü, proje yönetimi, ekip seçimi, yazılım dokümantasyonu, test ve kalite yaklaşımları, CI/CD süreçleri, bakım ve destek aşamaları gibi konulara değiniyorlar.

In this podcast, Engineering Manager Murat Özkan discusses the differences and similarities between the software product and software project development processes with Harun Şahnacı. Murat talks about Software products and software projects development activities topics such as sales, customer requirements, software life cycle, project management, team selection, software documentation, testing and quality approaches, CI / CD processes, maintenance and support stages.

#02 Devpod - Software Product vs Project Development

Hazırlayan: Murat ÖzkanDil: Türkçe

Bu podcast'te Commencis'te Engineering Manager Murat Özkan yazılım ürünü ile yazılım projesi geliştirme süreçleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri Harun Şahnacı ile ele alıyorlar. Yazılım ürünleri ve yazılım projeleri geliştirme faaliyetleri satış, müşteri gereksinimleri, yazılım yaşam döngüsü, proje yönetimi, ekip seçimi, yazılım dokümantasyonu, test ve kalite yaklaşımları, CI/CD süreçleri, bakım ve destek aşamaları gibi konulara değiniyorlar.

In this podcast, Engineering Manager Murat Özkan discusses the differences and similarities between the software product and software project development processes with Harun Şahnacı. Murat talks about Software products and software projects development activities topics such as sales, customer requirements, software life cycle, project management, team selection, software documentation, testing and quality approaches, CI / CD processes, maintenance and support stages.


#03 Product & Quality - How to Shift-Left in Test Processes

Hazırlayanlar: Sadi Önal & Arda ÖzertenDil: Türkçe

Bu podcast kaydında yazılım test süreçlerini sola kaydırma (shift-left) konusunu ele alıyoruz. Shift-left ne demektir, nasıl yapılır, ne fayda sağlar ve biz bunu Commencis’te nasıl yapıyoruz başlıklarını kısaca sizlere aktaracağız.

Shift-left is a common concept mostly in agile software development methodologies. In this episode, we talk about shift-left, common applications of shift-left, its benefits and how we do it in Commencis.


#03 Product & Quality - How to Shift-Left in Test Processes

Hazırlayanlar: Sadi Önal & Arda ÖzertenDil: Türkçe

Bu podcast kaydında yazılım test süreçlerini sola kaydırma (shift-left) konusunu ele alıyoruz. Shift-left ne demektir, nasıl yapılır, ne fayda sağlar ve biz bunu Commencis’te nasıl yapıyoruz başlıklarını kısaca sizlere aktaracağız.

Shift-left is a common concept mostly in agile software development methodologies. In this episode, we talk about shift-left, common applications of shift-left, its benefits and how we do it in Commencis.


#04 Remote Work Experience of a Business Analyst

Hazırlayanlar: Simge Hacıoğlu & Cem TeskerecioğluDil: Türkçe

Uzaktan çalışma tecrübesine nasıl adapte olduk? Hangi yanlarını sevdik, hangi açılardan zorlandık? Bu süreçte pratik haline getirdiğimiz yaklaşımlar oldu mu? Bu bölümde Commencis'te İş Analistleri olarak kendi uzaktan çalışma tecrübelerimizi ve karşılaştığımız sıra dışı durumları ele aldık.

How did we adapt to the remote-work experience? Which aspects did we like, in what ways did we struggle? Are there any best practices that we learn during this period? In this episode, as Commencis Business Analysts, we talked about our own remote working experiences and the extraordinary moments we have passed.

#04 Remote Work Experience of a Business Analyst

Hazırlayanlar: Simge Hacıoğlu & Cem TeskerecioğluDil: Türkçe

Uzaktan çalışma tecrübesine nasıl adapte olduk? Hangi yanlarını sevdik, hangi açılardan zorlandık? Bu süreçte pratik haline getirdiğimiz yaklaşımlar oldu mu? Bu bölümde Commencis'te İş Analistleri olarak kendi uzaktan çalışma tecrübelerimizi ve karşılaştığımız sıra dışı durumları ele aldık..

How did we adapt to the remote-work experience? Which aspects did we like, in what ways did we struggle? Are there any best practices that we learn during this period? In this episode, as Commencis Business Analysts, we talked about our own remote working experiences and the extraordinary moments we have passed.


#05 Product & Quality - BA Role at Commencis

Hazırlayanlar: Merve Erdem & Cemre YalvaçDil: Türkçe

Ürün stratejisi, ürün yönetimi, kapsam, sistem analizi, dokümantasyon, test, sahiplik, etkili iletişim... Ne yapar bu iş analistleri? Bir yazılım projesinde analiste neden ihtiyaç vardır? Analiz yaparken hangi sistemleri ve araçları kullanırlar? Bir analistin yazılım döngüsü dahilinde üstlendiği görevleri ve Commencis'teki kariyer yolculuğunu konuştuk.

Product strategy, product backlog management, scope, system analysis, documentation, test, ownership, effective communication... What do business analysts do? Why do we need a business analyst in software development projects? Which frameworks and tools do they use during the analysis? We talked about responsibilities of a business analyst within the software development cycle and career path of a business analyst at Commencis.

#05 Product & Quality - BA Role at Commencis

Hazırlayanlar: Merve Erdem & Cemre YalvaçDil: Türkçe

Ürün stratejisi, ürün yönetimi, kapsam, sistem analizi, dokümantasyon, test, sahiplik, etkili iletişim... Ne yapar bu iş analistleri? Bir yazılım projesinde analiste neden ihtiyaç vardır? Analiz yaparken hangi sistemleri ve araçları kullanırlar? Bir analistin yazılım döngüsü dahilinde üstlendiği görevleri ve Commencis'teki kariyer yolculuğunu konuştuk.

Product strategy, product backlog management, scope, system analysis, documentation, test, ownership, effective communication... What do business analysts do? Why do we need a business analyst in software development projects? Which frameworks and tools do they use during the analysis? We talked about responsibilities of a business analyst within the software development cycle and career path of a business analyst at Commencis.

commencis

Commencis Thoughts

Stay ahead of the competition with our latest thinking

Stay tuned for Commencis insights & reports