#11 Devpod

Conversation on
Software Security and DevSecOps

00:00

20:00

Hazırlayan: Murat Özkan - Harun Şahnacı
Dil: Türkçe

February 25, 2021

Bu bölümde Harun ve Murat, yazılım geliştirme sürecinde güvenlik ve DevSecOps'tan bahsediyorlar.

In this episode, Harun and Murat discussed security in the software development process and DevSecOps.