#2 Devpod

Software Product vs.Project Development

00:00

20:00

Hazırlayan: Murat Özkan - Harun ŞahnacıDil: Türkçe

commencis podcast
November 14, 2020

Bu bölümde Commencis Engineering Manager'ı Murat Özkan, yazılım ürünü ile yazılım projesi geliştirme süreçleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri Harun Şahnacı ile ele alıyor. Yazılım ürünleri ve yazılım projeleri geliştirme faaliyetleri satış, müşteri gereksinimleri, yazılım yaşam döngüsü, proje yönetimi, ekip seçimi, yazılım dokümantasyonu, test ve kalite yaklaşımları, CI/CD süreçleri, bakım ve destek aşamaları gibi konulara değiniyorlar.

In this episode, Engineering Manager Murat Özkan discusses the differences and similarities between the software product and software project development processes with Harun Şahnacı. Murat talks about Software products and software projects development activities topics such as sales, customer requirements, software life cycle, project management, team selection, software documentation, testing and quality approaches, CI / CD processes, maintenance and support stages.