#4 - Product & Quality

Remote Work Experienceof a Business Analyst

00:00

20:00

Hazırlayanlar: Simge Hacıoğlu & Cem TeskerecioğluDil: Türkçe

commencis podcast
December 14, 2020

Uzaktan çalışma tecrübesine nasıl adapte olduk? Hangi yanlarını sevdik, hangi açılardan zorlandık? Bu süreçte pratik haline getirdiğimiz yaklaşımlar oldu mu? Bu bölümde Commencis'te İş Analistleri olarak kendi uzaktan çalışma tecrübelerimizi ve karşılaştığımız sıra dışı durumları ele alıyoruz.

How did we adapt to the remote-work experience? Which aspects did we like, in what ways did we struggle? Are there any best practices that we learn during this period? In this episode, as Commencis Business Analysts, we talked about our own remote working experiences and the extraordinary moments we have passed.