July, 2020

Güzelliğin Bitmeyen Hikayesi

İhtiyaçlarımızın ve alışkanlıklarımızın hızla değiştiği dijital çağda, güzellik sektörü de ciddi bir dönüşümden geçiyor. 2022 yılında gelindiğinde, dünya çapında 429.8 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşması beklenen kozmetik sektörü dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmak üzere teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor. Yaş ve cinsiyet farketmeksizin herkese hitap eden kozmetik sektörüne ağırlıklı olarak dijital bir çerçeveden baktığımız bu raporda, kozmetik trendlerini ve bu trendlerin teknolojik gelişmelerle olan bağlantısını ele alıyoruz. Bunun yanı sıra, kozmetiğin e-ticarete etkilerini ve güzellik alanındaki mobil uygulamaları kullanıcı deneyimi açısından inceleyerek sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

‘Dijital Odağında Güzellik: Kozmetik Sektörüne Bakış’ raporunda bulabileceğiniz konu başlıkları:

1. Kozmetik Sektörüne Genel Bakış

2. Sektördeki Trendler

3. Uygulamalar Arası Bir Deneyim Yolculuğu

Dijital Odağında Güzellik: Kozmetik Sektörüne Bakış

    Name Surname*
    Business E-mail*
    Company Name*

    I've read and accepted the privacy policy. I'd like to receive emails from Commencis. I reserve the right to opt-out at anytime.