AWS Well-Architected Framework nedir?

AWS Well-Architected, Amazon Web Services (AWS) tarafından geliştirilmiş bir çerçeve olup, işletmelerin güvenli, yüksek performanslı ve esnek altyapılar inşa etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çerçeve, en iyi uygulama örneklerini ve tasarım prensiplerini içerir. AWS Well-Architected, teknoloji ve iş hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan rehberliği ve yöntemleri sunar.

  Ad Soyad*
  Şirket E-mail*
  Şirket Adı*
  “Aydınlatma Metnini” okudum, anladım ve bilgilendirilmiş olduğumu kabul ederim. Commencis'in benimle e-posta ve/veya telefon aracılığıyla iletişime geçmesini kabul ediyorum.

  AWS Well-Architected Framework ne işe yarar?

  AWS Well-Architected Framework, işletmelerin aşağıdaki avantajlardan yararlanmasına olanak tanır:

  • Riskleri ve maliyetleri azaltma
  • Performans ve güvenilirlik açısından üst düzey altyapılar inşa etme
  • Güvenlik ve uyumluluk standartlarını sağlama
  • Kaynak kullanımını ve maliyet optimizasyonunu iyileştirme

  AWS Well-Architected Framework'in 6 Temel İlkesi

  Operasyonel Mükemmeliyet

  Operasyonel Mükemmeliyet

  Operasyonel mükemmeliyet, süreçlerin, prosedürlerin ve uygulama yaşam döngüsünün sürekli iyileştirilmesi ve optimize edilmesi anlamına gelir. Bu ilke, iş yüklerini ve altyapıları yönetirken hızlı değişikliklere uyum sağlama, ölçeklenebilirlik ve iş sürekliliğini destekleme ve müşteri beklentilerini karşılama yeteneğinizi artırır.

  Güvenlik

  Güvenlik

  Güvenlik, AWS Well-Architected Framework’ün temel taşlarından biridir. Bu ilke, verilerin ve sistemlerin korunması, erişim kontrolünün sağlanması ve uyumluluk standartlarının karşılanması için etkili stratejilerin ve politikaların benimsenmesini kapsar. Güvenlik, iş yüklerinin tasarımından uygulamaya kadar tüm süreçlere entegre edilmelidir.

  Güvenilirlik

  Güvenilirlik

  Güvenilirlik, sistemlerin ve uygulamaların beklenen performans düzeyinde çalışmasını ve hizmet kesintisi yaşanmamasını sağlamak için altyapı ve iş yüklerinin dayanıklılığını ve kurtarma yeteneğini kapsar. Bu ilke, yüksek kullanılabilirlik, hata toleransı ve olağanüstü durumlara hazırlık gibi faktörleri içerir.

  Maliyet Optimizasyonu

  Maliyet Optimizasyonu

  Maliyet optimizasyonu, işletmelerin kaynaklarını ve altyapılarını en düşük maliyetle sürdürürken, performans ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamayı hedefler. Bu ilke, maliyet verimliliği, ölçek ekonomisi ve iş yüklerinin maliyetini sürekli gözden geçirerek gereksiz harcamaları azaltmayı amaçlar.

  Performans Verimliliği

  Performans Verimliliği

  Performans verimliliği, kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılması ve iş yüklerinin ölçeklendirilmesi için en uygun teknolojilerin ve yaklaşımların kullanılmasını ifade eder. Bu ilke, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak donanım ve yazılım seçeneklerini değerlendirmeyi, performansı optimize etmeyi ve altyapının gelecekteki taleplere uyum sağlamasını amaçlar.

  Sürdürülebilirlik

  Sürdürülebilirlik

  Sürdürülebilirlik ilkesi, işletmelerin enerji verimliliği, çevreye duyarlı uygulamalar ve kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılması gibi alanlarda odaklanarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı hedefler. Bu ilke, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmayı, atık yönetimini ve geri dönüşümü iyileştirmeyi, ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Sürdürülebilirlik, işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirirken, uzun vadeli maliyet tasarrufları sağlar ve itibarlarını güçlendirir.

  Referanslarımız